فرش آرمين کرم 3 * 4 نقشه 003
  • فرش طرح آرمین با رنگ زمینه کرم

    فرش آرمين کرم 3 * 4 نقشه 003
  • طرح: آرمین
  • شکل: مستطیل
  • رنگ زمینه: کرم
  • ابعاد(طول*عرض - متر) : 3*4
  • رنگ بندی: کریل J
23

0 تومان