نظر به سیاست های شرکت فرش سهند مبنی بر صیانت از سلامت مخاطبان و مشتریان و همکاران تجاری این مجموعه، شرکت بنا دارد امسال در دوازدهمین نمایشگاه فرش و کفپوشهای ماشینی تهران، حضور نداشته باشد
به همین دلیل، برای ارائه خدمات بهتر به همکاران و مشتریان عزیز، سایت شرکت فرش سهند در خدمت تامین نیازهای مخاطبان و ثبت سفارشات شما عزیزان خواهد بود

به امید روزهای بهتر برای کشور عزیزمان، ایران