شما می توانید از طریق قابلیت جستجو در زیر فیلتر های موجود در سایت، با درج عبارت  فارسی یا نوشتن 3 رقم آخر کد فرش ها، به فرش مورد نظر دست یابید

 ما در صفحه رسمی اینستاگرام فرش سهند، فرش ها را با کد یازده رقمی معرفی می کنیم که 3 کاراکتر آخر این 11 رقم، در واقع کد نقشه است

با نوشتن این 3 کاراکتر، می توانید به فرش مورد نظر در سایت دست یابید